Avís legal

Avís legal

Becker e Hijas, S.L.
Avinguda Diputació, 46
43850 CAMBRILS
Espanya

Tel + 34 977 3624 21
info@hausammeer.es
CIF B-43569623

Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 202, foli 1486, full número T-18557, inscripció 1ª.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la Web www.hausammeer.es, el seu disseny gràfic i codis, són titularitat de Becker e Hijas, S.L. Queda prohibida l’alteració, reproducció, explotació, distribució i / o comunicació dels textos, dades i informacions contingudes en aquesta pàgina a través de qualsevol mitjà o suport sense la prèvia autorització per escrit.

Els enllaços o links continguts a la web poden conduir l’usuari a altres Webs gestionats per tercers. Becker e Hijas, S.L. no es fa responsable respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

Becker e Hijas, S.L. queda exonerada de tota responsabilitat pel incorrecte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada en la web enllaçada.

Becker e Hijas, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir per utilitzar versions de navegadors no actualitzades, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Becker e Hijas, S.L.

Becker e Hijas, S.L. rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, i sense previ avís.

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Becker e Hijas, S.L. es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal. 
Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari ompli. No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris. L’usuari té dret a obtenir la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.