HUURVOORWAARDEN

  • U kunt Uw reservering telefonisch, e-mail  of  on- line op onze website doen.
  • Het doen van een reservering betekent het aanvaarden van deze  algemene voorwaarden.
  • Degene, die de  reservering doet, moet meerderjarig zijn, en hij/zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangegeven data.
  • GROEPEN JONGEREN WORDEN  NIET AANGENOMEN!
  • Onze Appartementen zijn niet geschikt voor GEHANDICAPTEN.
  • Huisdieren kunnen niet worden opgenomen!
  • In het appartement mag niet worden gerookt!

BEZETTING

In de beschrijving en in de reserveringsbevestiging van de Appartementen Haus am Meer en in die van de  “externe onderkomens”  is het maximaal toegestane aantal  personen (van welke leeftijd dan ook ) vermeld,  dat in dit appartement mag wonen.

In geval van overbezetting  heeft Becker und Hijas SL. (Haus am Meer)  het recht, de reservering niet te aanvaarden dan wel de woning te laten ontruimen.

VERPLICHTINGEN VAN DE GAST

Het appartement wordt aan de gast schoon opgeleverd. De gast is zijnerzijds verplicht, het in   schone toestand en zonder afval achter te laten. Eveneens verplicht hij zich, de meubilering en inrichting van de woning in dezelfde toestand te houden als die, waarin hij de woning aantrof. Hij accepteert de normen van de woongemeenschap en verplicht zich tot een korrekt en voorbeeldig gedrag  tegenover de overige bewoners.

AANKOMST EN VERTREK 

CHECK-IN :  maandag tot zaterdag  van  16.00 tot 20.00 uurZondag en feestdagen  van  16.00 tot 18.00 uur.

Aankomsten  na 20.00 uur moeten vooraf aan het  Apartaments Haus am Meer  worden gemeld, evenals de verwachte aankomsttijd,  maar deze mag niet later zijn dan 22.00 uur. Alle aankomsten na 20.00 Uhr, medegedeeld of niet, hebben een meerprijs van 30 €.

Op zondag en feestdagen  is de meerprijs  50 € !

Aankomsten na 20.00 uur, die niet werden aangekondigd, kunnen niet worden gegarandeerd.

In het geval van het niet verschijnen van de gast (NO-SHOW)  op de aankomstdag blijft de reservering 48 uur geldig.

Vertrek = CHECK-OUT   is altijd om 10.00 uur  ‘s morgens.

Bij het verlaten of CHECK-OUT van het appartement voor de geboekte vertrekdatum betaalt Haus am Meer  geen bedrag terug.

SLEUTELOVERDRACHT  aan de receptie van  Apartaments Haus am Meer, Avinguda  Diputació, Nº 46,  CAMBRILS 43.850 (Tarragona) Spanje.

Telefonnr.     +34 977 36 24 21

OPENINGSTIJDEN VAN DE  DE RECEPTIE:

CHECK-IN  van maandag tot zaterdag:  16.00 tot 20.00 uur

Zontag en op feestdagen:  gesloten.    In geval van aankomsten CHECK-IN van 16.00 tot 18.00 uur.

PARKEREN

Van 1. Mei tot 15. Oktober woirdt voor een parkeerplaats 5€/dag gevraagd.

WAARBORGSOM

Gasten van het  “Haus am Meer”  en die van de  “externe onderkomens”  betalen bij aankomst een waarborgsom van  150 €  respectievelijk   250 € per creditkaart om eventuele schade te dekken. Deze waarborg wordt na controle van het  appartement binnen een termijn van 48 uur op dezelfde creditkaart teruggestort, of onder aftrek van de eventueel  ontstane schade.

BEZOEK
• Elke registratie van een nog niet vermelde persoon in de reeds bevestigde reservering, wordt beschouwd als een bezoek indien deze niet bij het inchecken duidelijk vermeldt en aangegeven wordt.
• Vanwege veiligheids- en privacyredenen moeten alle bezoekers zich bij de receptie registreren onder begeleiding van een familielid of vriend/kennis die inmiddels al geregistreerd is en zijn/haar toestemming geeft voor het bezoek van deze persoon.
• De bezoektijden zijn van 10.00 tot 23.00 uur.

In tijden van Pandemie, zijn bezoek van mensen die niet in ons huis wonen niet toegestaan.

BETALINGSWIJZE

Reserveringen dienen betaald te worden in Euro’s en wel per bankpas (Visa, Mastercard, Maestro) of per bankoverschrijving doen.

Het uiteindelijke te betalen totaalbedrag van uw verblijf is gebaseerd op de door de gast verstrekte informatie tijdens het tot stand brengen van zijn reservering. Elke wijziging in deze (data, aantal personen, extra’s) kan
een verandering in het uiteindelijk te betalen bedrag van het verblijf impliceren.
• Het te betalen bedrag om de reservering tot stand te kunnen brengen en te bevestigen is:
– Voor reserveringen die met meer dan 15 dagen vóór de aankomstdatum tot stand zijn gebracht : 30% van het totaalbedrag van deze reservering.
– Voor reserveringen die met 15 of minder dagen vóór de aankomstdatum tot stand zijn gebracht: 100% van het totaalbedrag van deze reservering.

Als de betaling wordt gedaan via overschrijving, u heeft een termijn van 4 dagen, om ons een betalingsbewijs te sturen per e-mail;  bij overschrijding van deze termijn wordt de  reservering ongeldig.

Na ontvangst van de aanbetaling krijgt U per e-mail de reserveringsbevestiging, die U bij aankomst aan de receptie moet overleggen.

DE BOEKING WORDT BIJ HET NIET ONTVANGEN VAN DE 30% AANBETALING GEANNULEERD EN NIET BEVESTIGD!

2 Weken voor aankomst dient U het restant van de huur per  bankoverschrijving aan Becker e Hijas SL. (Haus am Meer)  onder vermelding van Uw naam en reserveringsnummer te betalen en ons per e-mail of fax het betalingsbewijs te doen toekomen. Mogelijke bankkosten zijn voor Uw rekening.    Bij aankomst en voor de sleuteloverdracht kunt U ook het restbedrag contant of per creditkaart(Visa oder MasterCard)  betalen.

Extra kosten zoals toeristenbelasting zijn niet in de boekingsprijs begrepen en dienen bij aankomst te worden voldaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WIJZIGINGEN

• De reservering kan alleen geadministreerd worden door diegene op wiens naam de reservering tot stand is
gebracht. De formaliteiten of verandering die betrekking hebben op de reservering moeten schriftelijk
aangevraagd worden via info@hausammeer.es . De mogelijjkheid tot verandering van de reservering wordt bepaald door de Centrale Reserveringsafdeling die u laat weten of het daadwerkelijk mogelijk is deze verandering tot stand te brengen. Helaas kunnen we u niet garanderen dat de wens van de verandering(en) tot stand gebracht kan worden.
• In het geval van wijziging van data, is het toepasselijke bedrag het tarief dat van kracht is op het moment van de wijziging.
• Elke wijziging leidt tot herberekening van het bedrag van de eerste aanbetaling.
• Eventuele veranderingen die 15 dagen of minder voor de aankomstdatum doorgegeven worden, worden niet
geaccepteerd.

ANNULERINGEN:

Vakanties tussen  01.02.2021 en 02.07.2021

 Annulering  tot 7 dagen voor de aankomstdatum:   Haus am Meer  betaalt de ontvangen aanbetaling  van het huurbedrag terug.

 Annulering die we met 7 dagen of minder dagen voor de aankomstdatum, de gast moet de volledige huur betalen.

Niet verschijn van de gast (NO-SHOW):  de gast moet de volledige huur betalen.

Vakanties tussen  03.07.2021 en  14.11.2021

 Annulering  tot 15 dagen voor de aankomstdatum:   Haus am Meer  betaalt de ontvangen aanbetaling  van het huurbedrag terug.

 Annulering die we met 15 dagen of minder dagen voor de aankomstdatum, de gast moet de volledige huur betalen.

Niet verschijn van de gast (NO-SHOW):  de gast moet de volledige huur betalen.

VERDERE NOTIFICATIES

• De aanbetaling voor het contracteren van de reserving betekent automatisch ook het akkoord gaan met de algemene reserveringsvoorwaarden.
• In alle gevallen van veranderingen (nieuwe reservering, wijziging, verandering van de titelhouder etc) wordt er een nieuw bevestigingsdocument verstrekt dat alle details van de nieuwe reservering bevat die het vorige document vervangen (indien dit het geval is). Het is de verantwoordelijkheid van de persoon op wiens naam de reservering tot stand is gebracht deze informatie te verifiëren. Indien er een fout geconstateerd is, dient hij/zij meteen contact op te nemen met de centrale reserveringsafdeling.
• De toewijzing van een concreet nummer van een accommodatie impliceert geen enkele verplichting van Haus am Meer Apartments. Het Management van Haus am Meer Apartments behoudt zich het recht voor de toegewezen accommodatie te wijzigen.
• Indien u een reservering tot stand brengt/gebracht heeft zonder hierbij een specifiek nummer van de accommodatie te vermelden, ontvangt u de informatie betreffende het nummer op het moment van de check-in.